• Zbiórka publiczna
    • Społeczny Komitet Budowy Pomnika kapitana Stefana Pogonowskiego uzyskał zgodę MSWiA na organizację zbiórki publicznej na budowę pomnika. Ty także możesz wesprzeć jego budowę.

      Wesprzyj budowę pomnika
Zbiórka publiczna

Społeczny Komitet Budowy Pomnika kapitana Stefana Pogonowskiego uzyskał zgodę MSWiA na organizację zbiórki publicznej na budowę pomnika.


Szczegóły zbiórki

Kwesta publiczna

Zbiórka będzie prowadzona przez wolontariuszy m.in. podczas imprez miejskich, wydarzeń sportowych, w centrach handlowych (po uzyskaniu zgody organizatorów lub gospodarzy terenu/obiektu na zbiórkę w tych miejscach).

Członkowie komitetu będą też kwestować wśród łódzkich przedsiębiorców, prosić łódzki biznes o wsparcie idei budowy pomnika kpt. S. Pogonowskiego.

Stałe punkty zbiórki

Datki na budowę pomnika można również wrzucić do puszek, które są wystawione w:

Wspomóż

budowę pomnika

Budowę pomnika możesz wesprzeć, dokonując wpłaty na konto Społecznego Komitetu Budowy Pomnika kapitana Stefana Pogonowskiego:

89 1240 3073 1111 0010 7939 6713